Skip to main content

Clean Dcom Job

clean dcom.png

Job slouží k odstranění přebytečných (typicky nefunkčních) DCOMů z paměti operačního systému. 

DCOM je prostředník při komunikaci mezi EAInfoportem a Enterprise Architectem. 
DCOM je nejčastěji používán pro generování obrázků diagramů ale také k některým aktivním operacím (např založení a odstranění artefaktu). 
Pro připojení ke každé jedné repozitoři je potřeba minimálně jeden DCOM.

V DCOMu občas dojde k chybě a ten je pak nezpůsobilý pro další komunikaci. 
Pokud k tomu dojde, je okamžitě (a pro uživatele transparentně) vytvořena v paměti nová instance DCOMu a ta se začne používat. 
Původní instance ale v tom okamžiku v paměti zůstává. Je odstraněna až tímto úklidovým jobem.

Parametr „Max Dcom Per Repository“ udává, kolik je maximum tolerovaných DCOMů v paměti na jednu repozitory. 
To znamená, že program si tento parametr vynásobí počtem připojených repozitoří a zkontroluje, zda je celkový počet běžících DCOMů menší než toto číslo. 
Max Dcom Per Repository“ nijak nerozlišuje, který DCOM „patří“ k jaké repozitoři. 
Pokud je limit překročen, jsou z paměti odstraněny všechny instance DCOMu a program ji je následně znovu při potřebě jejich použití vytvoří. 

max DCOM repository.png

Pokud provozujete na jednom serveru vícero instalací EaInfoportu (což na různých portech lze), je potřeba parametr „Max Dcom Per Repository“ nastavit s vědomím, že každá instalace (má-li aktivní tento job) bude počet repozitoří počítat podle sebe.