Skip to main content

Regenerate Existing Image Job

existing.png

Tento job má za úkol přegenerovávat dříve vytvořené obrázky diagramů. 
Rozpoznává, jestli byl diagram od posledního vytvoření jeho obrázku modifikován a případně jej nechá znovu vytvořit a uložit do diskové keše. 
Slovo Existing v názvu tohoto jobu znamená, že se práce tohoto jobu týká výhradně diagramů, k nimž v diskové keši již „nějaký“ obrázek existuje (neexistující obrázky řeší job „Regenerate Missing Image“).


Přepínač „Only By Tree Cache“ určuje, jestli se regenerace zaměří pouze na ty obrázky na disku, které patří diagramům aktuálně načteným v paměťové keši stromečku (viz. „Prefetch Repository Cache“).
Pokud tento přepínač není zaškrtnutý, job zajistí aktuálnost všech obrázků uložených v diskové keši bez ohledu na to, jaký je aktuální stav stromečku.

only be tree cache.png

Přepínače „Check Modified Date“ a „Check Hash Matching“ slouží k upřesnění metody, který program použije pro rozpoznání, že obrázek je zastaralý.

První z nich „Check Modified Date“ znamená, že je kontrolováno časové razítko souboru oproti časovému razítku diagramu v databázi. 
Toto je velmi rychlé, ale spolehlivost je někde okolo 90 %. 
Je to dáno tím, že ne všechny úpravy na diagramu aktualizují toto časové razítko (toto je přímo vlastnost programu Enterprise Architect).

Check modifite date.png

Druhý přepínač „Check Hash Matching“ určuje, že se pro kontrolu aktuálnosti použije výpočet tzv. hashe všech metadat mající vliv na vizuální stránku obrázku. 
Tato metoda je sice 100 % spolehlivá, ale je časově náročná.

check hash  matching.png

Oba přepínač je možné „kombinovat“. 
Pokud nezaškrtneme ani jeden, tak tím programu říkáme, aby nic nekontroloval a všechny diagramy rovnou přegenerovával. 
Poslední možností je zaškrtnutí obou přepínačů, díky čemuž program nejprve zkontroluje datum modifikace a pak teprve hash. 
Doporučené nastavení je mít zaškrtnuté pouze „Check Modified Date“ s tím, že pravděpodobnost nepřegenerování zastaralého diagramu není až tak zásadní komplikací. 
V případě, že si uživatel zobrazí (zastaralý) obrázek diagramu, je v každém případě hash kontrolován a na neaktuálnost program reaguje jeho přegenerování a následným zobrazením občerstveného obrázku.


Posledním parametrem tohoto jobu je „Gap Miliseconds“. 
Jde o interval mezi generováním obrázků jednotlivých diagramů. 
Ty se typicky negenerují ihned jeden za druhým, ale je zde ponechána časová prodleva. 
Ta slouží k tomu, aby se mohl bez zbytečných odkladů zpracovat i požadavek uživatele na generování obrázku. 
Defaultní hodnota tohoto parametru je 5000 (tzn. 5s), pokud ale víme, že v době regenerování nebudou uživatelé aktivní, je možné tento parametr výrazně snížit nebo ho nastavit na 0.

gap.png