Skip to main content

X Frame

Správce portálu má nyní novou možnost v konfiguraci. Pokud chcete zapnout funkci XFrame musíte mít aktivní protocol Https a doporučujeme tuto funkci zapínat jen ve vnitřní síti. Funkce umožňuje vložit celý portál přes html iframe do jiných aplikací.