Skip to main content

Založení databáze pro Enterprise Architect model

  • Ze stránky https://sparxsystems.com/downloads/corp/scripts/EASchema_1220_MySQL.sql si stáhneme databázový skript na založení potřebných tabulek.
  • Soubor EASchema_1220_MySQL.sql uložíme do adresáře C:\EAInfoport
  • Spustíme (řádkový) program MySQL 5.7 Command Line Client
  • Přihlásíme se pomocí kořenového (správcovského) hesla
  • Vytvoříme databázi „ea“ a to pomocí příkazu CREATE DATABASE ea;
  • Do databáze se přepneme pomocí příkazu USE ea;
  • Vytvoříme tabulky potřebné pro fungování Enterprise Architect a to příkazem SOURCE C:\EAInfoport\EASchema_1220_MySQL.sql
  • Program ukončíme