Skip to main content

OpenID

openID.png


Server Realm – vyplníme odkaz na open id server

image-1665479608966.png


Metadata – vyplníme odkaz na metadata open id serveru

image-1665479593158.png


ClientID – vyplníme odkaz na identifikátor Clienta

image-1665479977551.png


Client Secret – vložíme client secret

image-1665479962615.png


Redirect Uri – zadáme url, která se zavolá po odhlášení z infoportu

image-1665479987025.png


Infoport Group for Portals Admins – zadáme název skupiny, u které chceme, aby v ní byli uživatelé portálový administrátoři v Infoportu

image-1665480000658.png


LogoutUri – zadáme url, která odhlašuje z open id

image-1665480018624.png


Claim that belongs to the username – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat infoport username z odpovědi

image-1665480031495.png


Claim that belongs to the email – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat email z odpovědi

image-1665480040204.png


Claim that belongs to the forename – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat křestní jméno uživatele z odpovědi

image-1665480049916.png


Claim that belongs to the surname – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat příjmení uživatele z odpovědi

image-1665480059247.png


Claim that belongs to the groups – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat skupiny, do kterých patří uživatel z odpovědi

image-1665480067373.png


Přidáme Open ID Scopes, aby se nám vracely všechny potřebné atributy

image-1665480078281.png