Skip to main content

Cleaning Disk Cache Job

clean.png

Tento job slouží k čištění diskové keše.

Disková keš je adresář na disku, kam jsou ukládány obrázky diagramů, tak aby je bylo možné rychle zobrazovat uživatelům.
Některé dávno vytvořené soubory s obrázky, už nemusí mít význam. Na disku zbytečně zabírají místo a je možné je odstranit.

První ze dvou parametrů „Safety Gap Seconds“ chrání nejmladší (nejpozději vytvořené) soubory proti smazání. 
Například defaultní hodnota 86400 (což je 60*60*24 s) říká, že soubory vytvořené za posledních 24 hodin se nebudou uklízet (mazat) a to ani tehdy, pokud by celková jejich velikost na disku přesahovala přes limit (daný druhým parametrem).

safety gap seconds.png

Druhý parametr „Disk Size Limit Bytes“ říká, jaká je maximální celková velikost souborů na disku po úklidu. 
Job si seřadí soubory obrázků podle okamžiku jejich vytvoření a postupně je od nejstarších maže až do okamžiku, kdy zbylé zabírají na disku méně místa, než udává tento limit. 
Pokud by se ale měli mazat už i příliš „mladé“ soubory (dle prvního parametru) mazání se ukončí a na disku budou soubory zabírat více místa.

disk size limit.png

Mezi jednotlivými běhy tohoto jobu není nijak sledované (natož regulované), že soubory na disku nezabírají příliš místa.

Velikost parametru „Disk Size Limit Bytes“ je vhodné nastavit tak, aby se soubory obrázků vygenerované pomocí „Regenerate Missing Image“ tak akorát vešli do diskového limitu. Pokud je totiž limit velikosti nižší než to, kolik zabírají obrázky, dochází k neustálému cyklickému (tzn. zbytečnému) generování a odmazávání těch samých obrázků.
Pokud je obrázek diagramu už na disku uložen, tak jeho regenerování (samozřejmě pokud nebyl jeho model rozšířen) již další nárok na diskový prostor nevyžaduje.