Skip to main content

Prereq force | check

Při každém spuštění InfoportLauncher.exe si program ověřuje, zda je prostředí způsobilé pro instalaci, aktualizaci či spuštění EaInfoportu.
Kontroluje zejména dostatek místa na disku a to, zda je nainstalován program Enterprise Architect.

Pokud nejsou splněny všechny předpoklady a parametr je nastaven na force, InfoportLauncher.exe nepokračuje dál a vypíše chybové hlášení.
Pokud by byl ale parametr nastaven na check, sice dojte také ke kontrole a vypsání problémů, ale program dále pokračuje ve své činnost.
Důsledky (například nedostatku volné diskové kapacity) se projeví později.