Skip to main content

Trigger "* * * * *"

Tento parametr nastavuje periodu, s jakou InfoportLauncher.exe vykonává svoji činnost. Je použit standardní Cron formát. Ten se skládá z pětice částí, které popisují časové a datumové údaje. Postupně jde o min (0 - 59), hour (0 - 23), day of month (1 - 31), month (1 - 12), day o week sd (0 - 6) (0 = neděle) Pokud na údaji nezáleží, je nahrazen *

Nejlépe je to pochopitelné na příkladech:

  • Pokud chceme činnost naplánovat na každou hodinu, použijeme "0 * * * *", čímž říkáme: v nula minut, každou hodinu, každý den v měsíci, každý měsíc, libovolný den v týdnu.
  • Pokud chceme činnost naplánovat vždy hodinu po půlnoci, použijeme "0 1 * * *", čímž říkáme: v nula minut, první hodinu dne, každý den v měsíci, každý měsíc, libovolný den v týdnu.
  • Pokud chceme činnost naplánovat vždy v půl třetí ráno v noci ze pátku na sobotu, použijeme "30 2 * * 6", čímž říkáme: třicet minut, druhé hodiny dne, šestý den v týdnu (v sobotu) bez ohledu na den v měsíci či měsíc.