Skip to main content

Co mám dělat, když mám v databázi nekonzistenci collations?


question_mark_1.png

Otázka

Co mám dělat, když mám v databázi nekonzistenci collations?


Odpověď

Nasledující platí jen pro MySQL :

Od verze 8.2 musí být collation schématu konzistentní s collation jednotlivých tabulek a sloupců jinak Infoport nedovolí zmigrovat. Admin databáze musí sjednotit collation na schématu.  

Pro zobrazení collation na sloupečkách použijte query:  

SELECT DISTINCT COLLATION_NAME 

FROM information_schema.columns 

WHERE TABLE_SCHEMA = 'schemaName' AND COLLATION_NAME IS NOT null 

 

Pro zobrazení collation na tabulkách použijte query:  

SELECT DISTINCT TABLE_COLLATION 

FROM information_schema.`TABLES` 

WHERE TABLE_SCHEMA = 'schemaName 

 

Pro zobrazení collation na schématu použijte query:  

SELECT DEFAULT_COLLATION_NAME 

FROM information_schema.SCHEMATA 

WHERE SCHEMA_NAME = 'schemaName' 

 

Sjednoťte prosím collation a znovu spusťte Infoport. Pro více informací napište na helpdesk.