Skip to main content

Recently Updated Pages

Správa uživatelů

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Pokud jsme si zvolili správu uživatelů, dostaneme se na "Seznam uživatelů" v repozitáři. Zde m...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Správa repozitáře

Uživatelský manuál Správa repozitáře

V pravé části záhlaví Infoportu můžeme vidět Dropdown menu s názvem Správa repozitáře (Jen přihlá...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Tvorba nového uživatele

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme zelené tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů.K vytvoření uživatele jsou pole "Př...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Přiřazování skupin uživateli

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených skupin na určitém u...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Editovat uživatele

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme žluté tlačítko "Editovat" v Seznamu uživatelůZískali jsme možnost editovat zvolené...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Přiřazování oprávnění uživateli

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme modré tlačítko "Oprávnění"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených oprávnění na urči...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Odebrání uživatele

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme červené tlačítko "Odebrat", získali jsme možnost odebrat zvoleného uživatele.Po da...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Správa skupin

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Pokud jsme si zvolili správu skupin, dostaneme se na "Seznam skupin" v repozitáři. Zde můžeme ...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Tvorba nové skupiny

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme zelené tlačítko "Vytvořit" v seznamu skupin, získali jsme možnost vytvořit novou s...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Přiřazování uživatelů skupině

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených uživatelů na urči...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Přiřazování oprávnění skupině

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme modré tlačítko "Oprávnění"Dostali jsme se do Seznamu přiřazených oprávnění na urči...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Editovat skupinu

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme žluté tlačítko "Editovat" v Seznamu uživatelůZískali jsme možnost editovat zvoleno...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Smazání skupiny

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme červené tlačítko "Smazat", získali jsme možnost smazat zvolenou skupinu.Po dalším ...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Správa oprávnění

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Pokud jsme si zvolili "Správu oprávnění", dostaneme se na Seznam oprávnění v repozitáři. Zde m...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Přiřazování oprávnění skupinám

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny" Dostali jsme se do Seznamu skupin, ke kterým je přiřazeno...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Detail repozitáře

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Pokud jsme si zvolili "Detail repozitáře", můžeme repozitář editovat.Můžeme změnit jeho název, po...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Přiřazování oprávnění uživatelům

Uživatelský manuál Správa repozitáře

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"Dostali jsme se do Seznamu uživatelů, ke kterým je přiřa...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Správa portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

V pravé části záhlaví Infoportu můžeme vidět Dropdown menu s názvem Správa portálu (Jen přihláš...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Správa uživatelů v portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

Uživatel, s právy administrátora portálu, si může zobrazit seznam uživatelů celého portálu, kde m...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Tvorba nového uživatele v portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

Pro tvorbu nového uživatele, správce portálu klikne na tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů. ...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová