Skip to main content

Recently Updated Pages

Editovat uživatele v portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

Pro editaci uživatele v portálu klikne správce na tlačítko "Editovat". Správci se zobrazí násl...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Odebrání uživatele v portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

Pro odebrání/smazání uživatele, správce portálu klikne na tlačítko "Smazat" v Seznamu uživatelů. ...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Oprávnění uživatele portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

Správce portálu může přidělit a odebrat uživateli "Správce portálu", pro přiřazení a odebrání toh...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Přiřazování oprávnění uživateli v portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

Správce portálu může přidělit uživateli "Správce portálu". Po kliknutí na tlačítko "Přidat" je...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Odebrání oprávnění uživateli v portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

Správce portálu může odebrat uživateli "Správce portálu". Po kliknutí na tlačítko "Odebrat" je...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Seznam repozitáří a oprávnění repozitáří

Uživatelský manuál Správa portálu

Správce portálu po kliknuntí na tlačítko "Repozitáře" v Seznamu uživatelů může přidělit a/nebo od...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Přiřazení repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

Správce portálu může přidělit uživateli repozitář a oprávnění k repozitáří. Po kliknutí na tla...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Odebrání repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

Správce portálu může odebrat uživateli repozitář a oprávnění k repozitáří. Po kliknutí na tlač...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Správa oprávnění v portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

Pokud jsme si zvolili "Správu oprávnění", dostaneme se na Seznam oprávnění v portálu.Správce port...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Seznam repozitářů v portálu

Uživatelský manuál Správa portálu

Do jedné instance informačního portálu lze připojit více repozitářů (databází). Proto je oddělená...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Osobní pohled

Uživatelský manuál Oblíbené - osobní pohled

Pro přidání (diagramu, balíčku, elementu, atributu nebo operace) je potřeba zakliknout ikonku. ...

Seznam smazaných uživatelů

Uživatelský manuál Správa portálu

Tady se nachází seznam všech smazaných uživatelů. Pokud chcete obnovit smazaného uživatele, ...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Správa Active Directory

Uživatelský manuál Správa portálu

Pokud používáte přihlašovaní přes AD musíte být administrátor, než se přihlásíte přes AD (než ho ...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Vytvoření Glosáře

Uživatelský manuál Slovník - Glossary

Pro vytvoření glosáře musí mít uživatel přiřazeno oprávnění "Správce portálu, Správce repozitáře ...

Přiřazení oprávnění Správce portálu uživateli

Uživatelský manuál Správa portálu

Správce portálu může přidělit uživateli oprávnění Správce portálů. Po kliknutí na tlačítko "Př...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

Odebrání oprávnění Správce portálu uživateli

Uživatelský manuál Správa portálu

Správce portálu může odebrat uživateli oprávnění Správce portálu. Po kliknutí na tlačítko "Ode...

Updated 1 month ago by Karolína Kavanová

1. Zobrazení repozitáře

Uživatelský manuál Repozitář (repository browser)

Uživatel si může zobrazit obsah, aktuálně zvoleného repozitáře, kliknutím na příkaz „Repozitář“. ...

2. Základní popis uživatelského rozhraní repozitáře

Uživatelský manuál Repozitář (repository browser)

Formulář (obrazovka) repozitáře obsahuje několik základních prvků, které jsou popsány podrobně v ...

3. Nastavení dynamického detailu

Uživatelský manuál Repozitář (repository browser)

Nastavení dynamického detailu umožňuje uživateli přizpůsobit si viditelnost různých prvků v detai...

2.1. Stromeček repository

Uživatelský manuál Repozitář (repository browser)

Stromeček repository má obdobnou funkcionalitu, jako browser (repository browser) nástroje Enterp...