Skip to main content

Recently Updated Pages

X Frame

Instalační manuál Configuration Manager

Správce portálu má nyní novou možnost v konfiguraci. Pokud chcete zapnout funkci XFrame musíte mí...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Údržba Databáze

Instalační manuál Configuration Manager

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Notification Week Job

Instalační manuál Configuration Manager

Základním parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. Je možné nast...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Notification Day Job

Instalační manuál Configuration Manager

Základním parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. Je možné nast...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Notification Hour Job

Instalační manuál Configuration Manager

Základním parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. Je možné nast...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Nastavení serveru pro e-mailová oznámení

Instalační manuál Configuration Manager

Vytvořili jsme tři notifikační služby, které upozorňují uživatele o změnách na diagramu Notifi...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Cleaning Disk Cache Job

Instalační manuál Configuration Manager

Tento job slouží k čištění diskové keše. Disková keš je adresář na disku, kam jsou ukládány ob...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Clean Dcom Job

Instalační manuál Configuration Manager

Job slouží k odstranění přebytečných (typicky nefunkčních) DCOMů z paměti operačního systému.  ...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Regenerate Missing Image Job

Instalační manuál Configuration Manager

Tento job má za úkol dogenerovávat ještě nevytvořené obrázky diagramů a ukládat je do diskové k...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Regenerate Existing Image Job

Instalační manuál Configuration Manager

Tento job má za úkol přegenerovávat dříve vytvořené obrázky diagramů. Rozpoznává, jestli byl di...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Regenerate Image

Instalační manuál Configuration Manager

Obrázky diagramů se generují obecně dvěma způsoby. Buď tím, že si uživatel zobrazí detail diagram...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Regenerate Repository Tree Job

Instalační manuál Configuration Manager

Tento job je určen k periodické aktualizaci stromečku repozitáře nezávisle na uživatelích.Při s...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Scheduler Jobs

Instalační manuál Configuration Manager

Jsou to procesy, které se spouštějí pravidelně a slouží k udržování aplikace v dobré kondici. Jde...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Startup Jobs

Instalační manuál Configuration Manager

Jsou to procesy, které se spustí vždy jen jednou při startu aplikace a vykonají činnosti, které j...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

SynchronizeSparxUserJob

Instalační manuál Configuration Manager

Nyní probereme funkci pro synchronizaci Sparx uživatelů s uživateli Infoportu. Funkce se jmenuj...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

SynchronizeADUserJob

Instalační manuál Configuration Manager

Synchronizace s uživateli Infoportu je pro uživatele z AD. Funkce se jmenuje SynchronizeADUserJ...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Infoport na pozadí

Instalační manuál Configuration Manager

Infoport provádí různé funkce na pozadí. Některé může uživatel nastavit, jiné běží podle defaultn...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Environment

Instalační manuál Configuration Manager

První položkou je zaškrtávací políčko, kterým určujeme, jestli chceme publikované obrázky ukládat...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

OpenID

Instalační manuál Configuration Manager

Server Realm – vyplníme odkaz na open id server Metadata – vyplníme odkaz na metadata op...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová

Active Directory - LDAP Section

Instalační manuál Configuration Manager

V této sekci nastavujeme Active Directory pomocí LDAP protokolu. "Active" nám určuje, jestli c...

Updated 4 weeks ago by Karolína Kavanová