Skip to main content

3. Příprava prázdné databáze (nebo schématu) pro metadata EA Infoportu

Pro instalaci Infoport je potřeba mít vytvořené prázdné schéma v databázi, kterou chcete využít pro metadata aplikace. 

Vytvořené schéma využijete v configuration manageru, kde se na něj budete odkazovat.
Po prvním spuštění Infoportu se vytvoří potřebné databázové tabulky v schématu pro správný chod aplikace a též se vytvoří defaultní nastavení aplikace.