Skip to main content

1. Zobrazení repozitáře

Uživatel si může zobrazit obsah, aktuálně zvoleného repozitáře, kliknutím na příkaz „Repozitář“.

repozitář.png

Po kliknutí na příkaz „Repozitář“ se zobrazí příslušný formulář, v jehož levé půlce je zobrazen stromeček repository, s obsahem uspořádaným tak, jak jej zobrazuje samotný Enterprise Architect.

repozitář1.png