Skip to main content

2.5.1. Celá obrazovka

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem obrazovka.png

Celá obrazovka nám umožní vidět detail artefaktu bez rušivých prvků.

režim celá obrazovka.png

Po kliknutí na ikonku „Celá obrazovka“ dojde k vypnutí rušivých elementů. 

příklad celá obrazovka.png

Zůstal tu jen samotný detail artefaktu. Pro opětovné vyvolání ostatních prvků stačí znova kliknout na ikonku „Celá obrazovka“.