Skip to main content

2.5.2. Najít v repozitory browseru

Pokud si uživatel například vyhledá jakýkoliv artefakt skrz „Vyhledávání“, tak se mu zobrazí jeho detail, ale neuvidí jeho pozici v repozitory tree.
Díky možnosti „Najít v repozitory browseru“ má uživatel možnost, aby se mu rozbalil repozitory tree až k příslušnému artefaktu. 

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem stromečku stromeček.png

najít v repozitory v brow.png

Po kliknutí na ikonku „Najít v repozitory browseru“ se rozbalí repozitory tree až na pozici dotyčného artefaktu.

příklad brow.png

Repozitory tree se nám úspěšně rozbalil a nalezl hledaný artefakt.