Skip to main content

2.5.7.2. Oddálení

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem oddálení.png

příklad oddálení.png

Máme 2 možnosti oddálení diagramu: 

  • Držením klávesy CTRL + rollováním kolečkem myši
  • Kliknutím na ikonku „Oddálit