Skip to main content

2.5.8. Elementy na diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem elementy.png

funkce elementy.png

  • Když se uživatel nachází na detailu diagramu, tak má možnost, po kliknutí na ikonku „Elementy na diagramu“ zobrazit si seznam všech prvků, které se na tomto diagramu nachází. 
  • Po kliknutí na plus.pngse zobrazí detail určeného elementu.
  • Po kliknutí na icon.png ve sloupci ICON se prokliknete na určený element. 

Dostali jsme se na element „Account“ a vybrali na něm „Vyhledat diagramy s tímto elementem

příklad funkce elementy.png

  •  Zobrazí se seznam diagramů, na kterých se tento element nachází i s náhledem a zvýrazněním, kde se na nich vyskytuje. 
  • Když dvakrát poklepete na diagram, dostanete se do detailu diagramu.