Skip to main content

2.9. Diskuze (komentáře) u package, diagrams, elements

repository.png

U balíčků, diagramů a elementů jsou vidět komentáře z EA a také je můžeme upravovat a přidávat.

záložka diskuze.png

  • K vytvoření nového komentáře je potřeba kliknout na „Přidat vlákno“.
  • Pokud existuje uzavřené vlákno, můžeme si zaškrtnout filtr „Zobrazit zavřené vlákna“.

přidání vlákna.png

Na obrázku můžeme vidět, že uživatel admin kliknul na „Přidat vlákno“. Vyskočilo mu okno, kde stačí vyplnit text komentáře a po kliknutí na „Přidat“ se komentář vytvoří.

V označeném okně můžeme vidět tabulku se čtyřmi položkami. Tabulku vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem na zvolený komentář.
Na obrázku můžeme vidět, že uživatel admin kliknul na „Přidat vlákno“.
Vyskočilo mu okno, kde stačí vyplnit text komentáře a po kliknutí na „Přidat“ se komentář vytvoří.

možnosti na komentáři.png

  • Možnost „Přidat vlákno“ má stejnou funkci jako výše zmíněné tlačítko.
  • Možnost „Odpovědět“ vyvolá okno k vytvoření komentáře. Po přidání komentáře se zařadí pod komentář, který byl zvolen. Příklad můžeme vidět nad vyznačeným komentářem.
  • Možnost „Editovat“ vyvolá okno, kde můžeme nastavovat Status, Prioritu nebo text komentáře.
  • Možnost „Smazat“ smaže komentář.

Uživatel zvolil možnost „Editovat“.

editování komentáři.png

Máme možnost si vybrat mezi třemi statusy. Otevřeno, Čeká na kontrolu a Uzavřeno
Další možnost k výběru je nastavení priority. Můžeme zvolit Neuvedeno, Malá, Střední a Vysoká.
Nebo můžeme změnit jednoduše text komentáře v textovém okně.