Skip to main content

3.4. Dynamický detail - tagované hodnoty

Dynamický detail má nyní možnost přidat odkaz na tagovanou hodnotu elementu. Uživatel dokáže propojit hodnotu nebo poznámku tagované hodnoty.

1) Uživatel vytvoří tagovanou hodnotu běžným způsobem. 

Snímek obrazovky 2023-06-06 103303.png

2) Přes menu >Repozitář>Nastavení dynamického detailu vybereme požadovanou oblast (Uživatelé, Skupiny, Repozitář). V případě nastavení na uživateli či skupině je nutné vybrat požadovaného uživatele či skupinu. 

Snímek obrazovky 2023-06-06 103751.png

3) Zvolíme:

  • Typ detailu >Artefakty
  • Typ artefaktu >Elementy

image-1686053664353.png

4) Vybereme > DETAIL ARTEFAKTU

Snímek obrazovky 2023-06-06 104234.png

5) Uživatel může specifikovat, konkrétní Stereotyp artefaktu.

Snímek obrazovky 2023-06-06 104416.png

6) Do pole DynamicItem, zadáme název Tagované hodnoty a vybereme TgvNotes (poznámku) nebo TgvValue (hodnotu). Kliknutím na modré tlačítko plus přidáme hodnotu do "Vybrané položky", kde je možné nastavit šířku a řádek kde se položka bude nacházet. Nakonec uložíme. 

Snímek obrazovky 2023-06-06 104712.pngSnímek obrazovky 2023-06-06 105438.pngSnímek obrazovky 2023-06-06 110747.png

7) Po vytvoření uživatel uvidí na detailu elementu zvolenou tagovanou hodnotu bez potřeby jí hledat v záložce Tagované hodnoty.

Snímek obrazovky 2023-06-06 111125.png