Skip to main content

5. Nedávno navštívené

V "Nedávno navštívené" umožňuje vidět historii prokliků.

historie.png


V tabulce vidíme:

  • Datum
  • Čas
  • Diagram/element/package/atribute/operace - řádek lze prokliknout na artefakt
  • GUID 

historie1.png