Skip to main content

2.5. Popis příkazů v kontextovém menu

Kontextové menu lze aplikovat na prvek repository, jehož detail je aktuálně zobrazen.
Prvky tohoto kontextového menu, se mohou lišit podle typu prvku, který je zobrazen. Tedy jiné příkazy mohou být dostupné, pokud je zobrazen detail diagramu a jiné, pokud detail elementu.
Některé příkazy jsou společné pro všechny typy a zobrazují se tedy vždy.

Pomocí šipka.pngsi zobrazíte kontextové menu.

kontextové menu.png

Pro otevření rozbalovacího menu s možnostmi vztahujícími se k artefaktu, uživatel klikne levým tlačítkem myši na ikonku šipky v pravém horním rohu detailu artefaktu.

příklad kontextové menu.png

Menu je rozbaleno.

Seznam příkazů kontextového menu: